Over ons

Wat doet Caplins

Caplins Investment Management initieert en beheert beleggingsfondsen in vastgoed voor particuliere beleggers.

De heren Klijnen, Rozendaal en Smeehuijzen hebben, als directieleden van de investmentmanagementtak bij de Rabo Vastgoedgroep, meer dan 50 vastgoedfondsen geïnitieerd en beheerd. Het totale belegd vermogen daarvan bedroeg ruim € 7 miljard, waarvan een belegd vermogen van ruim €750 miljoen in vijf parkeergaragefondsen. In deze fondsen werden meer dan 40 parkeergarages aangekocht met in totaal circa 25.000 parkeerplaatsen in 6 landen. De heer Van der Kun heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van investor relations en funding bij met name particuliere beleggers.
De directie van de Beheerder wordt gevormd door voornoemde heren. Gezamenlijk heeft de directie meer dan 100 jaar ervaring met het structureren, syndiceren en managen van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers.

Voorafgaand aan de oprichting van de Beheerder hebben de leden van de directie langjarig samengewerkt in verschillende functies tijdens hun carrières. Dankzij de kennis, langjarige samenwerking en ervaring, alsmede een groot netwerk is de Beheerder in staat goed renderende beleggingen te verwerven die potentieel een interessante en stabiele kasstroom opleveren.

Team

Jean Klijnen

Acquisitie, productontwikkeling en fundmanagement
Jean is al bijna 40 jaar actief in het vastgoed, waarvan bijna de helft van die tijd als belegger en de andere helft in diverse functies op het gebied van het initiëren, structureren en beheren van vastgoedfondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Daarbij ging het om woningen en commercieel onroerend goed (waaronder parkeervastgoed) in binnen- en buitenland. Hij heeft gewerkt bij APG (fondsmanagement internationaal vastgoed), ABN AMRO (corporate finance, fonds- en asset management) , Rabo Vastgoedgroep (lid van de Hoofddirectie) en Hartelt Fundmanagement (zorgvastgoed).

Arie Willem Rozendaal

Finance en risk
Arie Willem is al meer dan 25 jaar actief in het vastgoed, waarvan het grootste deel als CFRO bij het initiëren, structureren, beheren en afwikkelen van fondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Het betrof c.q. betreft commercieel vastgoed (waaronder parkeervastgoed) en woningen in Europa en de US. Hij heeft onder andere gewerkt voor ING, ABN AMRO, Rabo Vastgoedgroep en bij een particulier Europees vastgoedfonds. Momenteel houdt Arie Willem zich bij Catena Investments ook bezig met het investeren in en financieren van de energietransitie.

René Smeehuijzen

Asset management
René heeft ruim 25 jaar operationele en leidinggevende ervaring op het gebied van het structureren, syndiceren, beheren en liquideren van vastgoedfondsen voor Nederlandse particuliere beleggers en institutionele beleggers. Deze fondsen, met een totaal belegd vermogen van meer dan €2,0 miljard, waren actief op het gebied van commercieel vastgoed en residentieel vastgoed in Europa en de Verenigde Staten. René was werkzaam bij Kempen & Co, IBUS Asset Management, Rabo Vastgoedgroep, StoneBridge Investments en Hartelt Fund Management.

Jan Willem van der Kun

Investor relations
Jan Willem heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van investor relations en funding bij met name particuliere beleggers (belegd vermogen € 2,2 mrd., € 800 mln. beleggerskapitaal). Hij hecht aan persoonlijk contact, transparantie en uiterste zorgvuldigheid in de omgang met (gegevens van) relaties. Naast Investor Relations was hij altijd nauw betrokken bij de ontwikkeling (initiëren en structureren) van het uiteindelijke vastgoedbeleggingsproduct (kantoren, winkels, woningen en parkeergarages). Jan Willem was in het verleden onder meer werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers (vermogensbeheer).

Desirée van den Bos

Administratie
Desirée houdt zich al 18 jaar bezig met de administratieve processen van vastgoedbeleggingen. Het structureren van processen en het houden van overzicht is waar zij zich met name op focust. Cijfermatig inzicht en nauwkeurigheid zijn een rode draad in haar werk. 

Rob Wismans

Commissaris
Caplins heeft gekozen voor een eenhoofdige RvC. Rob Wismans is analytisch sterk, ondernemend, oplossingsgericht, grondig, onafhankelijk, communicatief vaardig en empathisch. Wismans heeft ondernemingen geleid en begeleid en daarbij ook veel (direct) contact gehad met vele stakeholders, waaronder toezichthouders. Hij schroomt niet om kritisch en onafhankelijk te reageren en waar nodig handelend op te treden in het belang van zowel Caplins als de belegger.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Caplins Investment Management BV een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). De thans zittende bestuurders en de raad van commissarissen van de beheerder zijn in het kader van deze vergunning door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.
De AIFM richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen.
Download AIFMD-vergunning
Deze website maakt gebruik van cookies