Beleggingsfondsen
Beleggingsfonds

Caplins Parkingfonds

Binnenkort maakt Caplins een beleggingscategorie voor particuliere beleggers toegankelijk die tot voor kort was voorbehouden aan de institutionele partijen zoals pensioenfondsen. Caplins Parkingfonds is een groeifonds dat zal beleggen in parkeergarages en –terreinen waarbij (zeer) langjarige huurcontracten met gerenommeerde partijen een uitstekende basis vormen voor een langdurige, stabiele kasstroom. 
Beleggers dienen zich te realiseren dat de beleggingsproducten van Caplins niet eenvoudig en voor de minder ervaren belegger misschien moeilijk te begrijpen zijn. Beleggen brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus van betreffende belegging, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering en risico van beperkte verhandelbaarheid. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.
Deze website maakt gebruik van cookies